ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ นายก 052-040146 สำนักปลัด 052-040147 กองคลัง 052-040148 กองช่าง 052-040149

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 6/11/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,320
เดือนที่แล้ว
1,688
ปีนี้
14,791
ปีที่แล้ว
17,405
ทั้งหมด
42,352
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 
-:- ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.ปางมะผ้า ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการเก็บขยะบริเวรหน้าสำนักงาน และพัฒนาสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านปางคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัติยะราชนารี ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรพชาสามเณร ตามโครงการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ 
ประกาศราคากลาง
ตลาดมูเซอดำ บ้านบ่อไคร้
ตลาดจุดชมวิวลุกข้าวหลาม
บ้านผาเผือกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเบาะแส สิ่งที่บุกล้ำทางสาธารณะปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ