ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์. 088 259 2136 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 6/11/2563
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
537
เดือนที่แล้ว
2,381
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
8,492
ทั้งหมด
24,155
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222


-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลอรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565  
-:- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
-:- คำสั่งปิดสำนักงาน 
-:- อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.ปางมะผ้า (กปน) 
-:- ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 
-:- ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 
นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านแม่ละนา ร่วมกันพัฒนาวัดแม่ละนา เพื่อเตรียมงานถวายเทียนพรรษาและซุ้มประตูกลองยาว
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ร่วมกับ รพ.สต. บ้านแม่ละนา และ ผู้นำชุมชน, อสม. บ้านบ่อไคร้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้าและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก บ้านบ่อไคร้
นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปรับปรุงและซ่อมแซม บริเวณจุดชมวิว บ้านลุกข้าวหลาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สัญจรผ่าน
ศพด.ไม้ลัน ดำเนินกิจกรรมดูแล/ติดตามผู้เรียนช่วงการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ประชุมผู้ปกครองเด็กเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ/การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก พัฒนา/ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก/แก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กร่วมกับผู้ปกครอง
นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย และยังช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดเเม่ฮ่องสอน วันที่ 27 มิถุนายน 2565ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ 
ประกาศราคากลาง
ตลาดมูเซอดำ บ้านบ่อไคร้
ตลาดจุดชมวิวลุกข้าวหลาม
บ้านผาเผือกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเบาะแส สิ่งที่บุกล้ำทางสาธารณะปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ