ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์. 088 259 2136 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 6/11/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
686
เดือนที่แล้ว
761
ปีนี้
4,689
ปีที่แล้ว
1,664
ทั้งหมด
6,353
ไอพี ของคุณ
34.204.180.223

ลำดับรายการวันที่
1พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25626 พ.ย. 2563
2พรบ.กำหนดแผนนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 25426 พ.ย. 2563
3พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25426 พ.ย. 2563
4พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25346 พ.ย. 2563
5พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25376 พ.ย. 2563

1